Kornati koji se upoznaju plovidbom i razgledom s broda su sami po sebi toliko čudesni da čovjeku zastane dah. Oni su definitivno za većinu ljudi fenomen koji se gleda jedino iz daljine.

Većina ljudi nikad ne uspije doživjeti "Čudo" baš izbliza, a još manje iznutra.

Kornati se tako s njihovim složenim svemirom značenja, otkriju tek onima koji imaju želje, sreće i načina da ga upoznaju zakoračujući na njegov gotovo mističan krš upoznavajući njegove lokalne ljude, slušajući njihov karakterističan govor i upijajući njihove priče.

Znajući da većina ljudi neće nikad doživjeti kako miriše kornatska kadulja kada se, jednom godišnje njenim cvjetanjem brojne padine otočja oboje u ljubičasto, poželjeli smo osvijetliti dio priče o kornatskom kaduljinom medu.

Ovaj je med jedinstven u svijetu zbog svoje visoke sortne čistoće, odnosno izuzetno visokog postotka peludnih zrnaca same kadulje. To je zbog toga što na je otočju kadulja osnovna ispaša kornatskih pčela i u ovom medu je  vrlo visoka koncentracija kadulje.

Odlučili smo stoga svake godine nabavljati određenu ograničenu količinu ovog izuzetnog meda i promovirati ga, prenoseći istinu o njegovoj posebnosti, kao dio ponude za one koji žele nešto izvorno sa samog Kornata.

Vjerujući da daljine mogu postati blizine prilažemo i zapis o tome što je reklo sedam kurnatskih pčelara:

1. "Kada je Tarac bija pun, pčele se nisu selile u Murter." (O pomanjkanju paše na Kurnatima u odnosu na vrijeme kada je bilo voćki koje su rano počinjale cvjetati i bile hrana pčelama kada se probude iz zimskog sna.)

2. "Dvi gorke mendule, pedeset stabala starih mendula, sto šezdeset stabala maslina..."  (O stablima koje jedna obitelj ima u polju.)

3.  "Jedne mi je godine bura otpuhala dvi košnice u more." (O tome što se dogodi kada si kornatski pčelar s terenom koji je jako blizu mora.)

4. "Ja san blizu Lupeške vale i Proverse, okrenut prema Žutu." (O tome gdje se nalaze košnice jednog od njih sedam.)

5. "U boku uvale znači u kantunu, jugo i maestral..." (O točnom mjestu u uvali gdje mu se nalaze pčele na Kornatima.)

6. "Ja san most između stare i nove generacije..." (O svijesti najstarijeg pčelaru u skupini, koji znanjem pomaže drugima da bi se pčelarstvo održalo na Kornatima.)

7. "Ja san na Piškeri, nasuprot mista di je na Panituli gorija prvi oganj..." (O lokaciji jednog od najmlađih pčelara, na mjestu gdje je u vrijeme Mletaka bilo sedam kuća sa sedam gospodara)

  Brodski dnevnik - Sve