Kakav je nekad bio tradicijski život na Krki možete pokušati zamisliti ako zavirite u etnografski postav u obnovljenim vodenicama iz 19. stoljeća na Skradinskom buku. 

Tako se tradicijski način mljevenja žita u brašno može vidjeti u vodenici s velikim kamenim mlinom na kojeg pokreće snaga vode.

Ti mlinovi na Krki su u davna vremena bili poznati nadaleko i na njih su dolazili mljeti žito i iz udaljenih krajeva.

O tome kako se na rijeci obrađivala vuna "stupanjem" vidi se na mjestu na kojemu se pod snagom vode i upotrebim mehaničke naprave obrađivala otkana vuna. 

Kako su stanovnici ovih krških predjela bili mahom stočari, od stada svojih ovaca su u kućnoj radinosti obrađivali vunu i proizvodili sve što im je od nje trebalo. Za pokrivanje su od nje tkali teške debele pokrivače načinjen od krupno predene niti. Upravo tako otkane prekrivače, zvane "biljci", donosili su na Krku na stupanje, ne samo stanovnici Krke, već svi i stanovnici brojnih sela iz puno šire okolice, pa tako i iz samih Vodica.

Ovdje, na vodenicama je moguće zaviriti i u kovačnicu u kakvoj su kovači ovoga kraja kovali alate i razno oruđe potrebno za svakodnevni život i rad na zemlji.

Na kraju, tu se može zakoračiti u tradicionalnu "kužinu" (kuhinju) i inspirirati se nakon izleta, u samostalnoj potrazi, krenuti u potragu za nekim od okusa s Krke.

  Brodski dnevnik - Sve