Prije svih mogućih dostupnih oblika našeg vremena brze komunikacije, na kornatskom otočju i Murteru, riječ se na daljinu prenosila malim pisanim porukama koje su se slale od čovjeka po čovjeku za čovjeka, od otoka do otoka i presavijale su se na osobit način.

Papir koji se za te poruke najčešće koristio bio je onakav kakav bi se uspio zateći na otocima koji su papirom, naravno, u ta vremena nestašice, oskudijevali.  To je najčešće bila “karta o’ čimenta” ili mrki, smećkasti papir izrezan od jednog od pet slojeva vreće od cementa.

Upravo taj način snalaženja pokazuje otočnu štedljivosti po kojoj se sav upotrebljiv materijal cijenio i kružio dok god ga se moglo koristiti.

Tako je kurnatski buletin načinjen od papira pakiranja građevinskog materijala, nakon što je poslužio kao papir za pisanje i prenošenje poruke, zbog svog načina savijanja lako mogao poslužiti da se u njega spreme neke sjemenke, možda od petrusimena (peršina). U duhu kruženja, mogao je taj mrki papir još i kad se te sjemenke potroše opet koristiti za nešto slično. Na kraju ga sigurno ne bi bacili na smeće, već vjerojatnije u vatru.

U  engleskom jeziku postoji riječ “upcycling” koja se na hrvatskom može objasniti pod “ponovno upotrebljavanje”, a na kurnatskom i uopće, dalmatinskom, ta svijest je ugrađena u riječ “škapulavanje”. Škapulavanje materijala ili predmeta bi zapravo značilo spašavanje.

Škapulati osim spasiti, znači i izbaviti ili osloboditi.

Kurnatski buletin se slao kao samostalna poruka, ali još češće kao poruka koja je znala pratiti neku pošiljku. Na primjer, ako se slala košara s namirnicama iz Murtera za Kurnate, pratio ju je buletin koji je bio pričvršćen za košaru. Ako ne bi imali uzicu za zavezati buletin, umjesto uzice su znali koristiti komadić rasparane ribarske mreže. Ako bi se iz Kurnata na Murter slala, primjerice svježe napravljena puina koja se u komadu tkanine sa svezanim  krajevima u čvorove, obješena na čavao u brodu, uz nju bi išao buletin s porukom kome treba nešto odnijeti ili prodati.

Kako je vrijeme pisanja buletina iščezlo, buletin je kao interpretirana forma uskrsao na pripovjedačkoj platformi Čajanke na svjetioniku. Prenoseći priču o Kornatima i o komadu papira koji ne prestaje kružiti, prisutan je kao inspiracija i u Destininim izletima. 

  Brodski dnevnik - Sve